1800-22-1180 info@jkpsb.com.my Share
LATAR BELAKANG


LATAR BELAKANG

JKP Sdn. Bhd. (JKPSB) yang ditubuhkan pada 12 Julai 1995 merupakan agensi pelaksana kepada Majlis Pembangunan Bumiputera Pulau Pinang (MPBPP). Penubuhan JKPSB adalah untuk mempertingkatkan penyertaan Bumiputera dalam perniagaan dan pemilikan hartanah di Pulau Pinang. JKPSB terlibat secara langsung dalam membangunkan unit kediaman dan komersial yang mampu dimiliki oleh Bumiputera.

Peranan JKPSB sebagai agensi pelaksana:
i) Pemaju Hartanah
ii) Pengurusan Harta
iii) Pelbagai Kepentingan Perniagaan