info@jkpsb.com.my Share
Misi

MISI

Pemerkasaan Impian Bumiputera Dan Komuniti Di Pulau Pinang Dan Wilayah Utara Dengan Melalui Penyediaan Pemilikan Hartanah , Ruang Niaga Dan Perniagaan Yang Berdaya Maju