1800-22-1180 info@jkpsb.com.my Share
SEBUT HARGA 2022


SEBUT HARGA

Iklan Sebut Harga Bagi :

CADANGAN KERJA-KERJA PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN DI TAMAN SERI SAUJANA & TAMAN ILMU, SEBERANG PERAI SELATAN, PEMOTONGAN RUMPUT, PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN PERANGKAP SAMPAH LOJI RAWATAN KUMBAHAN DI TAMAN SERI PUTERA, SEBERANG PERAI SELATAN DAN PEMBERSIHAN SERTA PENYELENGGARAAN PARIT TANAH KOLAM TADAHAN BANJIR DI TAPAK PROJEK GUAR PERAHU (JKP/Q/PROJEK/2022/15) (Ditutup)


Tarikh Pembelian Dokumen :

6 JULAI 2022 SEHINGGA 18 JULAI 2022


Tarikh Tutup Sebut Harga :

19 JULAI 2022 (SELASA) SEBELUM 12.00 TENGAHARI


Maklumat Lanjut Iklan Sebutharga

MUAT TURUN IKLAN DISINI