info@jkpsb.com.my Share
Misi, Visi, Objektif dan Tagline


Misi, Visi, Objektif dan Tagline

MISI

Menghasilkan produk mampu milik yang berkualiti melalui budaya kerja berintegriti dan professional.


VISI

Meneraju pembangunan hartanah Bumiputera di Wilayah Utara.


OBJEKTIF

i) Untuk mencapai minima 70% pemilikan dan penyertaan bumiputera.
ii) Untuk mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif dan mengoptimakan potensi tenaga kerja.
iii) Untuk memastikan kelangsungan teras perniagaan utama.
iv) Untuk menyumbang secara positif terhadap keperluan sosial dan komuniti.


TAGLINE

Membina Kediaman Impian Anda.